Terminu apraksts
Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.galasveikals.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā www.
galasveikals.lv iegādātās preces klients izmanto savam personiskajām vajadzībām, savu ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.
Pārdevējs – www.
galasveikals.lv
Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.
galasveikals.lv Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.
Vietne – www.
galasveikals.lv
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tik piedāvāta pārdošanai vietnē.
Pasūtījums - pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.
Piegādes dienests – Pārdevēja partneris, kurš realizē trešo personu preču piegādes Klientam pakalpojuma kontroli.
Klientu apkalpošanas dienests – Pārdevējam piederošs Servisa dienests, kurš veic Klienta vietnē izdarīto pasūtījumu kontroli un apstrādi.
Ārējā vietne – citas vietnes interneta tīklā, atsauces uz kurām tiek izvietotas vietnē www.
galasveikals.lv

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir VINTO SIA.
1.2. Pasūtot preci ar interneta veikala www.
galasveikals.lv starpniecību, Klients piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietotā informācija par preci ir publiski pieejami.
1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija
2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Klientam ar vai bez reģistrācijas vietnē.
2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.
2.3. Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā. Ja Klientam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli ar elektroniskā pasta starpniecību Klientu apkalpošanas dienestam. Vēstuli ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

3. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi
3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu izvēloties sev iepatikušos preci. Balstoties uz klienta izvēli tiek veidots preču grozs.
3.2. Noformējot pasūtījumu, Klients norāda sekojošo informāciju:
Saņēmēja vārds, uzvārds.
Piegādes adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese
3.3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts rēķins un informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda uz to, kura apstrādes posmā atrodas Klienta pasūtījums.
3.4. Ja Klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja vai sadarbības partneru noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja vai sadarbības partneru noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 3 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu un veikt naudas atgriešanu, ja ir veikta apmaksa.
3.5. Klientam ir jāizvēlās viens no Pārdevēja iespējamiem preču piegādes un pasūtījuma apmaksas veidiem. Klients apliecina, ka norādītā piegādes adrese ir pareiza.
3.6. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja, lai saņemtu detalizētus ieteikumus un skaidrojumu par preci, pasūtīšanas kārtību un piegādi, uzskatāms, ka Klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām, norēķinu kārtību un pasūtījuma piegādi.
3.7. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja vai sadarbības partneru noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē.
3.8. Interneta veikala www.
galasveikals.lv ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.
3.9. Interneta veikala www.
galasveikals.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu pareizu attēlošanu pircēja monitorā vai citās ierīcēs, kas izmantotas preču apskatei.
3.10. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, izdarot Pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem piekritis visiem Pārdevēja noteikumiem, ka arī ar visiem citiem pie Pasūtījuma un Precēm norādītajiem nosacījumiem.

4. Piegāde
4.1 Pārdevējs apņemas nosūtīt preci 1-2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas nosūtīšanas Klientam un/vai apmaksas pilnā apmērā. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad www.
galasveikals.lv noliktavā nav nepieciešamo preču un Klients izdarot pasūtījumu ir informēts par pasūtīto preču piegādi no ražotāja vai izplatītāja noliktavas. Īpaši piegādes un pieejamības nosacījumi ir norādīti katras preces lapā. Tajā pašā laikā Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā www.galasveikals.lv klientu apkalpošanas dienests nekavējoties sazināsies ar Klientu un vienosies par preču piegādes jautājumiem. Preču piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem, kā arī uz valstīm, kas norādītas interneta vietnes sadaļā "Preču piegāde".
4.2 Pārdevējs dara visu, kas no tā atkarīgs, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, taču ir iespējami Preču piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
4.3 Klients apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis Klients, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas neapmierinošas preču piegādes dēļ.

4.4 Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci pircējam, ja sūtījuma iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Klientam ir sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā tas jānorāda (uzrakstot komentāru), vai jāuzraksta atsevišķu aktu par šādiem defektiem. Klientam tas ir jādara kurjera klātbūtnē. Ja Klients šādi nav rīkojies, www.
galasveikals.lv ir atbrīvots no atbildības pret Klientu par precēm un to piegādes stāvokli, ja šos bojājumus klients nav aprakstījis preču piegādes apstiprinājumā.
4.5 Gadījumos, kad Klients saņemot preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces vai preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē www.
galasveikals.lv .
4.6 Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu no piegādes dienesta.
4.7 Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, sūtījuma nozaudēšanas vai pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.
4.8 Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā "Preču Piegāde".
4.9 Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.
4.10 Preces piegāde tiek veikta uz visām valstīm un reģioniem, ko iespējams norādīt noformējot pasūtījumā piegādes adresi www.
galasveikals.lv lapā.

5. Preces apmaksa
5.1 Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja darbinieku vai tehnisku iemeslu dēļ norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, tiek nosūtīts paziņojums Klientam uz reģistrācijas brīdī norādīto e-pasta adresi un minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums ir ticis apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksu par precēm un piegādi.
5.2 Klients norēķinās par izvēlēto preci ar vienu no www.
galasveikals.lv piedāvātajiem norēķināšanās veidiem atkarībā no piegādes adreses un piegādes dienesta. Sīkāka informācija par pieejamajiem norēķinu veidiem pieejama vietnes sadaļā "Pasūtījumu apmaksa".
5.3 Ja tiek piedāvāta iespēja un Klients izvēlas maksāt par precēm skaidrā naudā, kurjeram preci piegādājot, pasūtītās preces tiek izsūtītas klientam tikai pēc sazināšanās ar Klientu un pārliecināšanās, ka pasūtījums ir īsts un preču piegādes adrese ir pareiza.
5.4 Ja Klients izvēlas vienu no tiešsaistes maksājumu metodēm, tad viņš apņemas samaksāt par precēm nekavējoties, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesības celt pretenzijas par pārkāpumu attiecībā uz preču piegādes laiku.
5.5 Klienta pasūtījums tiek nodots sagatavošanai un nosūtīšanai tikai pēc pasūtījuma apmaksas pilnā apmērā.
5.5 Par precēm, kas tiek piegādātas no ražotāja vai piegādātāja noliktavas, ir iespējams norēķināties tikai izmantojot maksājumu karti vai bankas pārskaitījumu. Ja Klients šādu preci pasūtot izvēlas norēķināties preci saņemot, Pārdevējs ir tiesīgs pasūtījumu anulēt.
5.6 Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam atlaides Precei un piedāvāt Klientam piedalīties lojalitātes programmās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs dažreiz jūsu datorā izvietojam sīkdatnes (cookies).
Sīkdatnes palīdz vietnei atcerēties jūsu iestatījumus — valodu, valūtu,
preču grozā ievietotos produktus un citas izvēles attiecībā uz to, kādu šo vietni
vēlaties redzēt savā datorā,— lai jums nevajadzētu tos ievadīt katrreiz no jauna.
Turpinot izmantot interneta vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai mūsu mājas lapā.